DIVADELNÍ INSCENACE, PERFORMANCE, AUTORSKÉ A MULTIŽÁNROVÉ PROJEKTY REŽISÉRKY PETRY TEJNOROVÉ A JEJÍ TVŮRČÍ SKUPINY

EDGE

YouTube Preview Image

Mezinárodní autorská inscenace Edge je sondou do života lidí starších 50 let. V hlavních rolích se tak ocitají „odborníci všedního dne“ – oldageři, kteří působili v divadelním prostředí, se svými názory a zkušenostmi. Edge symbolizuje období přerodu mezi aktivním životem a zdánlivě pasivním stářím, otevírá okruh tabuizovaných témat spojených se stárnutím, proměnou sexuality a vnímání vlastního těla či samoty. Inscenace směřuje k divadelnímu tvaru na pomezí fikce a dokumentu.

19726_512719565444930_1073242993_n

Edge umožní nahlédnout do niterného světa oldagerů s jejich minulostí a vizemi budoucnosti, které budou divadelně zhmotněny s pomocí autentických materiálů, pohybem, filmových dokumentů a dotáček. Edge symbolizuje období přerodu mezi aktivním životem a zdánlivě pasivním stářím. Edge otevírá okruh tabuizovaných témat spojených se stárnutím, proměnou sexuality a vnímání vlastního těla či samoty. Inscenace směřuje k nesentimentálnímu divadelnímu tvaru na pomezí fikce a dokumentu, který se pohybuje mezi různými výrazovými prostředky a jazyky.

Projekt náleží k proudu tzv. devised theatre ve smyslu kolektivního díla vzniklého bez předem daného textu či scénáře. Inscenační tým plánuje jak workshopy s oldagery, tak i rozhovory a diskuze s odborníky (sociology, psychology, sexuology atd.), kteří se v rámci své profese zaměřují na téma člověk a stáří.

První setkání formou workshopu proběhlo ve dnech 31. srpna až 3. září 2012 v kulturním prostoru Stanica-Záriečie v Žilině na Slovensku. Workshop vedli tvůrci projektu Lucia Kašiarová, Petra Tejnorová a Lukáš Jiřička společně s přizvanou odbornicí na storytelling Barborou Voráčovou. Druhá fáze projektu bude realizovaná na přelomu září a října 2012 s plánovanou prezentací 2. října 2012 ve formě work in progress na Nové scéně Národního divadla.

REVIEWS/OHLASY

„Despite their star years are long time gone, despite they must think about last moments, is their game and playing above all a celebration of living in every second.“

Ač jsou dávno za svými hvězdnými životními okamžiky, ač jsou chtě nechtě nuceni zabývat se posledními chvílemi člověka, je jejich hra a hraní především oslavou bytí v každém okamžiku, v každé chvíli.

Vladimír Hulec, Theatre Magazine

 

„At the end, they transmit positive and, for all audience, encouraging message: The life, neither the art doesn´t stop after turning 50s.“

Ve výsledku vysílají pozitivní a snad každého diváka zdravě nabíjející zprávu: Život ani umění nekončí po padesátce.

Vladimír Hulec, Theatre Magazine

 

„…it was powerful experience with many funny moments, that thematize old age much better, than any discussions and positive appeals.“

Každopádně to byl silný zážitek s mnoha vtipnými monenty, který “stáří v současnosti” tematizuje mnohem lépe než různé diskuse a  dobře míněné apely.

Vojtěch Varyš, Nadivadlo

„Performance shows the artists, who are obviously far behind the climax of their careers, but still full of life, emotions, memories, desire to succeed again and again.“

Inscenace přináší pohled na umělce, kteří jsou snad za zenitem svých kariér, ale přesto plní života, citů, vzpomínek, touhy prosazovat se znovu a znovu.

Lucie Kocourková, tanecníaktuality.cz,

 

18186_512719205444966_1043016171_n 188257_512719115444975_508754400_n

  • Režie: Petra Tejnorová
  • Dramaturgie: Lukáš Jiřička
  • Produkce: Michal Somoš, Altart
  • Výprava: Adriana Černá
  • Hudba: Tomáš Vtípil
  • Pohybová spolupráce: Lucia Kašiarová
  • Hrají: Ján Sedal /CZ/, Krzysztof Raczkowski /DE-PL/, Ildikó Móger /HU/ a další aktéři z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Na prezentaci se ve formě work in progress dále podílejí: Petr Veleta /CZ/, Mária Zagátová /SK/ a Martin Bálik /SK