DIVADELNÍ INSCENACE, PERFORMANCE, AUTORSKÉ A MULTIŽÁNROVÉ PROJEKTY REŽISÉRKY PETRY TEJNOROVÉ A JEJÍ TVŮRČÍ SKUPINY

18 – 19. 9. 2012 timINg opět na NOVÉ SCÉNĚ ND

Koncert pro 8 tanečníků a orchestr je jednak sondou do nitra budovy Nové scény, ale také do vnitřního světa jednotlivých tanečníků. A to s orchestrem Berg přímo na jevišti, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost…

Výchozím impulsem pro vznik společného projektu Orchestru BERG, Dekka Dancers a baletu ND se staly skladby Poème symphonique pro 100 metronomů a Ramifications György Ligetiho, Koncert pro klarinet a orchestr Aarona Coplanda a Dances Louise Andriessena.

Hudba: György Ligeti, Aaron Copland a Louis Andriessen; hraje: Orchestr BERG, dirigent: Peter Vrábel, klarinet: Irvin Venyš, soprán: Barbora Sojková. Choreografie: Dekka Dancers (Tomáš Rychetský a Viktor Konvalinka); tančí: Natálie Rychetská, Sylva Nečasová, Zuzana Šimáková, Aya Watanabe, Tomáš Rychetský, Viktor Konvalinka, Jonáš Dolník, Tomáš Červinka. Libreto projektu: Petra Tejnorová a Lukáš Trpišovský, režie: Petra Tejnorová, light design: Daniel Tesař, scéna a kostýmy: Antonín Šilar, videoprojekce: Pavel Hejný, zvukový design: Zbyněk Perla, dramaturgie: Lukáš Trpišovský, produkce: Eva Kesslová (Orchestr BERG) a Martin Rypan (balet ND).

  • Režie: Petra Tejnorová