DIVADELNÍ INSCENACE, PERFORMANCE, AUTORSKÉ A MULTIŽÁNROVÉ PROJEKTY REŽISÉRKY PETRY TEJNOROVÉ A JEJÍ TVŮRČÍ SKUPINY

YOU ARE HERE

Fyzický průvodce přítomností, lidskými vztahy a jinými dobrodružstvími

YOU ARE HERE – je něco jako čirý okamžik přítomnosti možný, nebo jsme neustále vlečeni naší minulostí, předsudky, nahromaděnou zkušeností a plány? Je možné mezi hektickou produkcí významů skutečnosti a rezignací na schopnost vnímat a rozumět, zažít čas jiného druhu, kdy se třeba jen jednoduše díváme na tanec?

A corporeal guide through presence, human relationships and other adventures

YOU ARE HERE – is there anything like a pure moment of presence possible, or do we always carry our past, our prejudice, our plans and the culmination of our experience? Can we find the way in between the hectic production of meaning and the resignation to understand by perceiving?

YOU ARE HERE was created by – director Petra Tejnorová, dancers and performers Jaro Viňarský, Tereza Ondrová and Nathan Jardin, stage designer Adriana Černá, sound designer Dominik Žižka, light designer Tomáš Morávek, producer Michal Somoš, philosopher Alice Koubová, dancer, performer and narrator Matthew Rogers, graphic designer Jaromír Skácel.

  • Režie: Petra Tejnorová