DIVADELNÍ INSCENACE, PERFORMANCE, AUTORSKÉ A MULTIŽÁNROVÉ PROJEKTY REŽISÉRKY PETRY TEJNOROVÉ A JEJÍ TVŮRČÍ SKUPINY

timINg

Koncert pro 8 tanečníků a orchestr v prostoru Nové scény

Libreto projektu: Petra Tejnorová a Lukáš Trpišovský

Nová scéna Narodního divadla Praha 2011

Koncert pro 8 tanečníků a orchestr je jednak sondou do nitra budovy Nové scény, ale také do vnitřního světa jednotlivých tanečníků. A to s orchestrem Berg přímo na jevišti, kdy čas odpočítává 100 metronomů a jedna minuta se může jevit jako věčnost…

Výchozím impulsem pro vznik společného projektu Orchestru BERG, Dekka Dancers a baletu ND se staly skladby Poème symphonique pro 100 metronomů a Ramifications György Ligetiho, Koncert pro klarinet a orchestr Aarona Coplanda a Dances Louise Andriessena.

Výsledná forma projektu bude na hranici mezi koncertem a divadlem. Choreografie vytvoří Tomáš Rychetský a Viktor Konvalinka z Dekka Dancers. Režisérka Petra Tejnorová, která inscenaci připravuje, má navíc ve svých inscenacích velmi blízko k fyzickému autorskému divadlu,“ doplňuje k projektu dramaturg Lukáš Trpišovský.

Samotný název timINg asociuje hru s časem a načasováním. Vyvstává otázka: jakou rychlostí pro člověka plyne čas? Spojením prostoru Nové scény a vnitřního prostoru jednotlivých tanečníků se zrodila cesta – putování časoprostorem, kdy se Nová scéna jeví jako labyrint, ve kterém se člověk ztrácí,“ osvětluje název projektu Lukáš Trpišovský. „Tak vznikají obrazy, pitoreskní příhody, které nás vedou až do našich hlubin, do sféry podvědomí, kde se realita jeví jako snová vize v odraze zrcadla. Cesta do labyrintu je stejně neodvratná jako nepředvídatelná. Co může existovat nezávisle na čase a prostoru?“ dodává režisérka Petra Tejnorová.

Orchestr BERG

Dirigent: Peter Vrábel, klarinet: Irvin Venyš, soprán: Barbora Sojková

Choreografie: Dekka Dancers (Tomáš Rychetský a Viktor Konvalinka)

tančí: Natálie Rychetská, Sylva Nečasová, Zuzana Šimáková, Aya Watanabe, Tomáš Rychetský, Viktor Konvalinka, Jonáš Dolník, Tomáš Červinka.

  • Režie: Petra Tejnorová
  • Dramaturgie: Lukáš Trpišovský
  • Produkce: Eva Kesslová (Orchestr BERG) a Martin Rypan (balet ND).
  • Výprava: Antonín Šilar
  • Hudba: György Ligeti, Aaron Copland a Louis Andriessen
  • Sound design: Zbyněk Perla
  • Foto: P.Hejný