DIVADELNÍ INSCENACE, PERFORMANCE, AUTORSKÉ A MULTIŽÁNROVÉ PROJEKTY REŽISÉRKY PETRY TEJNOROVÉ A JEJÍ TVŮRČÍ SKUPINY

Titus Andronicus_Let mouchy

Římské impérium expanduje. Nově dobytá území, zajatci, sláva… Fiktivní Shakespearův zlom v římských dějinách. Znetvořená dívka uprostřed lesa. Kdo jsi? Ne, počkej, počkej, neutíkej! Volání opuštěného jedince na opuštěném náměstí. Jsem pro vás vzduch? Lidé, kterým z rukou padají předměty, lidé, kterým padají ruce. Strašné činy_nezáviděníhodná úmrtí_hořké slzy_kapky potu… k nalezení v první tragédii Williama Shakespeara, o níž T. S. Eliot prohlásil, že je pera tak velkého dramatika nehodná. Nesnesu pohled na násilí!

YouTube Preview Image
  • Režie: Petra Tejnorová