THEATRE PRODUCTIONS, PERFORMANCES, AUTHORIAL AND CROSS-OVER PROJECTS OF DIRECTOR PETRA TEJNOROVÁ AND HER PRODUCTION TEAM

Bez tvaru/Bez tváře – Without form / Without face WORKSHOP

Bez tvaru/Bez tváře

PETRA TEJNOROVÁ & JARO VIŇARSKÝ

18. – 23. 7.2014 / STANICA ŽILINA – ZÁRIEČIE, SLOVENSKO

Workshop je zameraný na tvorivý proces tak, ako ho vo svojej umeleckej spolupráci vnímajú a realizujú česká režisérka Petra Tejnorová a slovenský tanečník a choreograf Jaro Viňarský. Ich spoločná tvorba by sa dala zaradiť do oblasti devising theatre, pre ktoré neexistuje zatiaľ výstižnejší slovenský termín ako autorské divadlo. Účastníci workshopu budú spoločne s lektormi pracovať na téme identity, ktorá je hlavnou témou veľkého medzinárodného projektu, teoretického a umeleckého výskumu v oblasti súčasného tanca, IDENTITY.MOVE!Petra a Jaro sú jednou z dvanástich vybraných dvojíc a ponúkaný workshop Bez tvaru / Bez tváre je začiatkom ich šesťtýždňovej rezidencie, ktorá bude pokračovať v Poznani.

Východiská, podtémy, otázky a myšlienky pre počiatočný, odrazový bod práce:

1. Identita vs. priama skúsenosť
Existuje naozaj niečo také ako IDENTITA? Potrebujeme nejakú alebo hneď niekoľko vlastniť? A ak áno, tak prečo? Je možná priama skúsenosť bez potreby identifikovania alebo definovania toho, čo je zakúšané?

2. Identita vs. sloboda
Ako si definujeme osobnú slobodu? Otázka sa tiež týka nielen slobody od niečoho, ale aj pre čo. Skutočná sloboda môže byť v konečnom dôsledku nebezpečnou pre spoločnosť, pretože to čo z nej vyviera, môže nadobudnúť negatívne nežiadúce situácie a rozmery.

 

Without froma / Without face

WORKSHOP WITH PETRA TEJNOROVÁ & JARO VIŇARSKÝ

JULY 18. – 23. 2014 / STANICA ŽILINA – ZÁRIEČIE, SLOVAK REPUBLIC

Workshop was focused on creative process as understood and perceived in artistic collaboration work of Petra (theatre director) & Jaro (performer and choreographer). Together we are working in the field of “devised theatre” which is a form of theatre where the script originates not from a writer or writers, but from collaborative, usually improvisatory work by a group of people. It is very hard to pin down and moisturise exact methods for devising as every group of collaborators will have different ways of approaching the creative process. Devised theatre is an approach to theatre making where the process and the performance event itself incorporate a strong dialogical element. Devised theatre is a collaborative process where the architecture of the performance, its form, content as well as the roles within the creative team are not defined or fixed from the outset. It is a process of collaborative negotiation that extends to the relationship between the performance and its audience. In the words of Erika Fischer-Lichte, the performance makers ‘relinquish their powerful positions as the performance’s sole creators; they agree to share [..] their authorship and authority with the audience.’ (Fischer-Lichte 2008: p. 50). This workshop of which participants were professional actors, dancers as well as non-professionals (in total 22 participants) was our starting moment on the practical level towards our research on the topic of IDENTITY, which is central in IDENTITY. MOVE!research project.   MORE INFO / VÍCE INFORMACÍ :  www.identitydoesnotexist.com     WORK5 WORKSHOP6 WORK7 WORK8WORKSHOP6WORK8WORK7WORKSHOp WORKSHOP2 WORKSHOP3 WORKHSOP4WORKSHOP2WORKHSOP4

  • Directed by: Petra Tejnorová