THEATRE PRODUCTIONS, PERFORMANCES, AUTHORIAL AND CROSS-OVER PROJECTS OF DIRECTOR PETRA TEJNOROVÁ AND HER PRODUCTION TEAM

The Erection of the Heart / Erekce srdce

Of all things the most deceitful and upturned is the human heart / Ze všeho nejlstivější a nejpřevrácenější je lidské srdce

The Erection of the Heart

Opening Night: May 5th 2014 – department of alternative and puppet theatre       The first graduates’ performance of the 3rd year in acting at the APT was created collectively without a given script. The authors of this performance are the students together with the director Petra Tejnorová and the creative team…     ONE BODY. ONE SOUL. SIMPLY.   BASED ON REAL EVENTS.       Some things stay hidden because we know them. When we unexpectedly change our prospective these things fundamentally alter the meaning of the situation. Very often we laugh or cry only because it is considered correct, because it is expected. We long for intense experience but it is often substituted only by something intoxicating. We look for applications, instructions and especially certainty. We want fake confessionals, fast ultimative redemption.  The contemporary image of love leads to frustration and trauma. And what if the all the devalued nudity has nothing to do with pornography – could it be clean and sacred? However, where do the often fragile lines of the different meanings run ?

Erekce srdce

premiéra 5. května 2014 – katedra alternativního a loutkového divadla

První absolventská inscenace 3. ročníku oboru herectví ALD vzniká formou kolektivní tvorby, bez předem daného scénáře. Autory inscenace jsou studenti společně s režisérkou Petrou Tejnorovou a tvůrčím týmem.     JEDNO TĚLO. JEDNA DUŠE. JEDNODUŠE. ZALOŽENO NA SKUTEČNÝCH UDÁLOSTECH. INSCENACE MŮŽE ZPŮSOBIT EREKCI SRDCE. Některé věci zůstávají skryty, protože je známe. Když náhle změníme úhel pohledu, tyto věci zásadně změní význam situace. Dost často se smějeme, nebo pláčeme jenom proto, že je to tak správné, že se to očekává. Toužíme po intenzitě prožitku, kterou mnohdy supluje jen to, co je opojné. Hledáme aplikace, návody a hlavně jistoty. Stojíme o falešné zpovědnice, o rychlé ultimativní vykoupení. Současný obraz lásky vede k frustraci a traumatům. A co když tolik devalvována nahota v zásadě nemá nic s pornografií – mohla by být čistá a posvátná? Kde ale jsou často křehké hranice změny významu?

EREKCE 1111 ERKCE2222 EREKCE33333 EREKCE6666 EREKCE 777

  • Directed by: Petra Tejnorová
  • Dramaturge: Jan Zatko
  • Stage Design: Adriana Černá
  • Choreography support: Jaro Viňarský