THEATRE PRODUCTIONS, PERFORMANCES, AUTHORIAL AND CROSS-OVER PROJECTS OF DIRECTOR PETRA TEJNOROVÁ AND HER PRODUCTION TEAM

IDENTITY.MOVE!

IDENTITY NEEDS A RADICAL APPROACHIT IS AN OBSOLETE CONCEPT, WE SHOULD MOVE! IT FORWARD IDENTITA POTŘEBUJE RADIKÁLNÍ PŘÍSTUP! JE TO ZASTARALÝ KONCEPT, MĚLI BYCHOM S TÍM POHNOUT! DOPŘEDU!   Identity.Move! je mezinárodní výzkumný projekt, který otevírá možnosti kooperace mezi umělci v celém středo- a východoevropském regionu.  Ve čtyřech evropských městech pracuje dvanáct uměleckých dvojic – na rezidenčních pobytech. Petra TEJNOROVÁ  a Jaro  VIŃARSKÝ jsou jednou z dvanácti vybraných dvojic,  jejich šestitýdenní rezidence bude v Poznani.

 

více informací na :  http://identitymove.eu/

 

 

IDENTITY.MOVE! offers a transnational platform for theoretical and artistic research in the field of contemporary dance and related performing arts focusing on the ‘Eastern Belt’ of Europe: Bosnia and Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia. IDENTITY.MOVE! is coordinated by Goethe-Institut Warsaw in cooperation with Centre for Culture Lublin, Obcanske sdruzeni Motus in Prague and the State School of Dance in Athens with the support of the Culture Programme of the European Union.

 

JARO VIŇARSKÝ A PETRA TEJNOROVÁ – východiska, podtémata, otázky a myšlenky na : http://www.identitydoesnotexist.com/

 

 

IDENTITY is

 

individuality          pestrosť          original          ja          wholeness          sníh visual identity          moře          ja som slovák, ty slovenka          written identity          hnus unstable          faloš          hľadanie          diversity          jahody se šlehačkou plný pohár          persona          Jung          archetyp          pohlavie          harmónia universe          banán          I          neexistuje          be myself          seeking          neistota falsity          nejasnosť          banana          premenlivosť          who am I          zvrácená já          snow          sea          vědomí osobnosti          doesn’t exist          očekávání essence          variability          I          být sama sebou          face versus mask          kto som zrkadlo          number          ID          gender          tvár verzus maska          pohlavie ambiguity          vesmír          mystery          i am slovak, you are slovak          aliens           smazatelná          erasable          consciousness of personality          vymyšlená invented          nestálá          label          svojskosť          harmony          podstata celistvosť          číslo          nálepka          uncertainty          občanka strawberries and cream          vizuálna identita          full cup          písemná identita disgust         expectations          gender          mirror               10247248_660427570692824_3210638064806152292_n

  • Directed by: Petra Tejnorová