THEATRE PRODUCTIONS, PERFORMANCES, AUTHORIAL AND CROSS-OVER PROJECTS OF DIRECTOR PETRA TEJNOROVÁ AND HER PRODUCTION TEAM

přeškrtnutý SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ / A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM STROKED OUT

sen1 sen2 sen3 sen4 sen5                                                                                                

 

 

Pro tvůrčí tým v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou se text Shakespearovy hry Sen svatojánské noci stává výchozí inspirací. Na inscenaci režisérka spolupracuje s choreografem a tanečníkem Jarem Viňarským. Důležité je téma fyzičnosti, tělesnosti a mystiky v začarovaném lese. V lese, kde zapomenete, kdo a co jste, muž či žena, lidé, zvířata…   Zvířecí obrazy představují cenu, kterou musí ego zaplatit za modloslužebnické uctívání jinakosti. Zvířecí obrazy jsou tedy přímým důsledkem nadměrné metafyzické ambice, která činí touhu mimetickou. Jsou nedílnou součástí přesného vzoru, který se snažím rozplést; zákonitosti tohoto vzoru by se daly definovat Pascalovým aforismem: Qui fait l’ange fait la béte (Z toho, kdo chce být andělem, stane se zvíře). Celá svatojánská noc vypadá jako dramatizace tohoto aforismu.

(René Girard: Mýty a rituál v díle W. Shakespeara)

  Už nenávidí stejně prudce, jak před hodinou toužil.

(Jan Kott: Shakespearovské črty)

*Strike through = škrt, přeškrtnutí čárou. Přeškrtnutí označuje vymazanou informaci. Může se rovněž použít záměrně, abychom naznačili změnu myšlenky.(wikipedia.org)

Tento prostředek v psaní a přepisování je jen zdánlivě průlomová ojedinělost internetového věku, ačkoliv přeškrtávání jako takové sahá až do středověkých rukopisů. (Noam Cohen) Ve středověkých rukopisech přeškrtnutí textu červeným inkoustem mělo často funkci zvýraznění, podobně jako moderní podtrhnutí. (wikipedia.org)

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM STROKED OUT LOOSELY INSPIRED BY SHAKESPEARE Shakespeare’s play Midsummer Night’s Dream became the source of inspiration for the creative team directed by Petra Tejnorová. She worked together with the choreographer and dancer Jaro Viňarský.  Great importance is given to the themes of physicality, corporeity and mysticism in the fairy-struck forest. The forest where you forget who and what you are, man or woman, person, animal…

The performance is staged in HaDivadlo in Brno

  • Directed by: Petra Tejnorová
  • Dramaturge: Martina Musilová
  • Stage Design: Antonín Šilar
  • Sound design: Jiří Konvalinka
  • Choreography support: Jaro Viňarský