THEATRE PRODUCTIONS, PERFORMANCES, AUTHORIAL AND CROSS-OVER PROJECTS OF DIRECTOR PETRA TEJNOROVÁ AND HER PRODUCTION TEAM

EDGE

YouTube Preview Image

An International Project 2012/2013

(opening planned at National Theatre New Stage in Prague)

An international and original performance which examines the lives of people over 50 who have, in different stages of their lives, worked in the theatre in various professions and roles.

19726_512719565444930_1073242993_n

The performance will formally work on and blur the almost unexplored area on the border of theatrical and dance language. It will cross the borderline between a “documentary” style of narration, which is based on real-life stories of the participants, and a highly stylized theatrical form. This form is not afraid of strictly formal incursions with emphasis on movement, music, acting and the impact of modern technologies.

 

REVIEWS/OHLASY

 

„Despite their star years are long time gone, despite they must think about last moments, is their game and playing above all a celebration of living in every second.“

Ač jsou dávno za svými hvězdnými životními okamžiky, ač jsou chtě nechtě nuceni zabývat se posledními chvílemi člověka, je jejich hra a hraní především oslavou bytí v každém okamžiku, v každé chvíli.

Vladimír Hulec, Theatre Magazine

 

„At the end, they transmit positive and, for all audience, encouraging message: The life, neither the art doesn´t stop after turning 50s.“

Ve výsledku vysílají pozitivní a snad každého diváka zdravě nabíjející zprávu: Život ani umění nekončí po padesátce.

Vladimír Hulec, Theatre Magazine

 

„…it was powerful experience with many funny moments, that thematize old age much better, than any discussions and positive appeals.“

Každopádně to byl silný zážitek s mnoha vtipnými monenty, který “stáří v současnosti” tematizuje mnohem lépe než různé diskuse a  dobře míněné apely.

Vojtěch Varyš, Nadivadlo

„Performance shows the artists, who are obviously far behind the climax of their careers, but still full of life, emotions, memories, desire to succeed again and again.“

Inscenace přináší pohled na umělce, kteří jsou snad za zenitem svých kariér, ale přesto plní života, citů, vzpomínek, touhy prosazovat se znovu a znovu.

Lucie Kocourková, tanecníaktuality.cz,

 

188257_512719115444975_508754400_n538281_512719192111634_1188413134_n548746_512719072111646_1251238971_n18186_512719205444966_1043016171_n

  • Directed by: Petra Tejnorová
  • Dramaturge: Lukáš Jiřička
  • Production: Michal Somoš, Altart
  • Stage Design: Adriana Černá
  • Music: Tomáš Vtípil
  • Choreography support: Lucia Kašiarová
  • Cast: Ján Sedal /CZ/, Krzysztof Raczkowski /DE-PL/, Ildikó Móger /HU/ a další aktéři z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Na prezentaci se ve formě work in progress dále podílejí: Petr Veleta /CZ/, Mária Zagátová /SK/ a Martin Bálik /SK